MHU risikobasert, målrettet arbeidshelseundersøkelse

Hvorfor MHU?

Dagens situasjon

Bedriftshelsetjenesten ivaretar på en meget god måte individets behov for oppfølging gjennom eksisterende rutiner og pasientjournalsystemer.

• Den faktiske målrettingen av helseundersøkelsene er varierende

• Relasjon til risikoprofil og faktiske arbeidsmiljøbelastninger er ulik og avhengig av utførende bedriftshelsetjeneste/lege

• Ulikt innhold, kvalitet og usikker relasjon til arbeidsoppgaver/ansattgrupper gjør det vanskelig å gi valide rapporter på gruppenivå

• Kunne følge ulike grupper av ansatte sin helse over tid (monitorere) som gir mulighet for trendanalyser

• Sikre at målrettede helseundersøkelser blir gjennomført på grunnlag av de samme risikoanalyser og belastningstall uavhengig av hvor og hvem som utfører undersøkelsen

• Følge opp effekten av risikoreduserende tiltak mot særlig risikoutsatte ansattgrupper

• Målrette innsats mot ansattgrupper hvor behov og effekt er størst.

Lik utførelse og innhold uavhengig av utførende BHT

• Integrert Elektronisk Pasient Journal system (EPJ)

• Sikkerhet er dermed ivaretatt i henhold til personopplysningsforskriften, Datatilsynet og Normen

• Løser utfordringer mht flere utførende BHT’er / underleverandører - samlerapporter kan hentes ut fra flere BHT-ers/lokasjoner EPJ

Nye innlegg
Eldre innlegg
Arkiv
Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon