Slo seg sammen for å bli bedre

– Vi ønsket å gå inn i et større og tyngre fagmiljø for å kunne styrke tilbudet innen miljø og sikkerhet til bedriftskundene våre, forklarer daglig leder Tormod Førland på Privatsykehuset i Haugesund (PSH). Den 20. november overtok Medco Bedriftshelsetjeneste AS i Stavanger PSH sin tilsvarende tjeneste.

MER FLEKSIBELT: Daglig leder i Privatsykehuset AS, Tormod Førland og nytilsatt avdelingsleder Pål Meyer mener at fusjonen med Medco Bedriftshelsetjeneste AS gjør at de kan levere mye mer robuste og fleksible bedriftshelsetjenester til gamle og nye kunder på Haugalandet og i Sunnhordland.

NÆRINGSLIV: Privatsykehuset i Haugesund har gjennom mange år bygget opp sitt tilbud om bedriftshelsetjeneste ved å kombinere kunnskapene hos egne medarbeidere med innleie av spesialister for å dekke fagfelt som de selv manglet. Deres arbeidsmedisinske klinikk betjente foran overdragelsen 70 bedriftskunder på Haugalandet og har vært i positiv utvikling med gode resultater.

– Vår styrke har vært og er medisinsk kompetanse, påpeker Førland.

Nye myndighetskrav

For over fem år siden innførte myndighetene nye krav om godkjenning av denne type virksomheter. Kvaliteten i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skulle heves og den forbedrede ordningen skulle omfatte flere bransjer enn de som tidligere har vært forpliktet til å knytte seg til bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet ble gitt i oppdrag å godkjenne virksomhetene.

Erkjennelse om størrelse

Tormod Førland forklarer at Arbeidstilsynet har gjennomført de nye forskriftene etappevis, slik at de etablerte bedriftshelsetjenestene fikk en mulighet til å tilpasse seg de nye myndighetskravene. Det har også PSH gjort de seinere årene, men var i høst kommet til et punkt der sykehuset måtte vurdere alle økonomiske og faglige konsekvenser av neste skritt.

– Godkjenningen skjer i femårsbolker og vi har siden mars måned jobbet med ny struktur for å styrke tjenestene på bedriftshelesetjenesten. Etter at vi fikk et avslag på ny godkjenning i høst har vi forsert arbeidet med organiseringen av bedriftshelsetjenesten vår og valgt å inngå et strategisk samarbeid med Medco Bedriftshelsetjeneste AS i Stavanger. Vi har med dette oppnådd det vi ønsket med å bli en del av et større, faglig miljø. Nå tilfredsstiller vi Arbeidstilsynets krav fullt ut og er faktisk også i forkant av tilsynets opptrappingskrav og er i stand til å levere bedriftshelsetjeneste av høyere kvalitet.

18 medarbeidere

Fusjonen mellom virksomhetene i Haugesund og Stavanger innebærer at de til sammen har 18 medarbeidere. Privatsykehuset i Haugesund har fortsatt en eierandel i den sammenslåtte virksomheten. Førland understreker dette poenget. For gamle og nye kunder på Haugalandet er det viktig at deler av styringen av virksomheten er lokalt forankret.

– Konsekvensen av de grepene som nå er tatt er at vi er bedre posisjonert både i forhold til strengere myndighetskrav og til bedriftenes behov for rask assistanse og skreddersøm i forhold til deres hverdag med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet, sier Førland og introduserer samtidig sin nye avdelingsleder for BHT klinikken i Haugesund, Pål Meyer. Han har vært i sving noen få uker og ser fram til å introdusere det utvidede tjenestetilbudet for nye kunder i hele stor-regionen.

– Tiden for de små og mellomstore tilbyderne av denne type tjenester er over. Vi har nå samlet et fagmiljø som gjør det mulig for oss å satse offensivt for å øke konkurransekraften vår i dette utfordrende regionale markedet, er budskapet hans.

Nye innlegg
Eldre innlegg
Arkiv
Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon