Klinikkene

Medco Bedriftshelsetjenste har snart 30 års erfaring med bedriftshelsetjeneste arbeid. Medco BHT er ledende i Rogaland og ligger sentralt i Tananger. Vi har noen av landets største oljeserviceselskaper og flere operatører kommer til. Vi vokser også i andre bransjer og i offentlige virksomheter. Medco BHT har fylkes beste legedekning og en av de beste arbeidsmedisinkse poliklinikker i regionen. Vi gir offshore- og sjømannsattester på dagen!

Medco BHT er landsdekkende gjennom DinHMS samarbeidet.

Offshore-, sjømann-, fly-, dykker- og
førerattester

Mange helsekontroller gjennomføres på grunn av krav om dette for å få en attest som er nødvendig for ens arbeid. Dette er ikke det samme som en arbeidshelseundersøkelse, men vi ser at mange av våre kunder gjør dette samtidig da dette blir mest effektivt siden det ofte er mye av de samme undersøkelsene som skal gjøres.

 

Helseundersøkelse i forbindelse med utstedelse av offshoreattest og sjømannsattest er hjemlet i lov og forskrift. Disse undersøkelsene følger et standardsett med tester og legeundersøkelse.

 

Formålet er å finne ut om arbeidstaker er såkalt «helsemessig skikket» til å arbeide på henholdsvis plattform (fast installasjon) eller båt (flytende fartøy/installasjon). Det betyr i praksis at helseundersøkelsen er ment å kartlegge hvorvidt helsemessige forhold kan komme i konflikt med sikkerheten om bord på installasjon/fartøy. Det er fastsatt konkrete krav til helsen i forskriften. De som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene, må søke om dispensasjon fra henholdsvis Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet.

 

Selv om disse attestene er de vanligste, finnes det en rekke andre attester som attest for flygende personell, dykker-attest, fallskjerm-attest, attest for diverse førerkort, attest for førere på jernbanen etc.​​​​​​​​​

 

 

Vårt nye risikobaserte og målrettede helseundersøkelsesprodukt gjør at samme hvilken av samarbeidende BHT-er dine ansatte går til arbeidshelse-undersøkelse hos, så blir undersøkelsen gjort på samme måte og i samme verktøy, med rapporten klar i det siste ansatte går ut fra legekontoret.

 

Medco har bedriftshelsetjenester som underleverandører som bruker dette systemet langs hele "oljekysten".

 

Systemet er støttet av Norges Forskningsråd.

Målrettede arbeidshelseundersøkelser
(for RUG og andre)
Konsultasjoner

Våre bedriftsleger og vår spesialist i arbeidsmedisin gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner for våre kunders ansatte. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager, men dersom vi har kapasitet hjelper vi også de som opplever for lang ventetid hos fastlege eller de som bor et annet sted og derfor ikke har fastlege i nærområdet.

Rustest, audiometri, spirometri, laboratorium og suturstue

Vi gjennomfører rustester både ved mistanker og som del av AKAN-opplegg. I tillegg foretar vi pusteprøve (spirometri) og hørseltester (audiometri) for de som har behov for det. Blodprøver tas ved målrettede helsekontroller og ellers ved behov (vurderes av våre bedriftsleger). De fleste prøver kan nå analyseres direkte på vårt eget laboratorium. På vår suturstue gjennomfører vi enkelt sårstell samt utfører enkle suturer (syr) ved småskader. Ved behov så vil våre bedriftsleger henvise til fastlege, spesialist eller andre tjenester som røntgen, MR, CT eller fysioterapi/kiropraktor.

Akutt for virksomheter i nærområdet

Mange av våre største kunder ligger like i nærheten av oss i Tananger. Vi har en godt utstyrt suturstue og kan bistå ved enkle skader ved ledig kapasitet. Ta gjerne en telefon for å sjekke dette. Og dersom det virkelig er akutt ber vi om at man ringer 113 for AMK-sentralen.

Min Livsstil

I tillegg til helsekontroller med lege, tilbyr vi livsstilsundersøkelse hvor våre erfarne helse- og treningsmedarbeidere sjekker kolesterol, blodtrykk, kroppsmassesammensetning (Tanita vekt), kondisjon (sykkeltest) i tillegg til at man svarer på en del spørsmål angående trening, kosthold etc. Sammen med en samtale og individrapport ser vi at dette er motiverende ift. å ta ansvar for egen helse, ikke minst ved sammenlikning over tid. I tillegg kan virksomheten få en bedriftsrapport som viser gjennomsnittene. Også her kan man se utvikling over tid og for eksempel få dokumentert effekten av treningstiltak og andre tiltak virksomheten gjør innenfor området.

Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon