HMS-Rådgivning

Medco Bedriftshelsetjenste har snart 30 års erfaring med bedriftshelsetjeneste arbeid. Medco BHT er ledende i Rogaland og ligger sentralt i Tananger. Vi har noen av landets største oljeserviceselskaper og flere operatører kommer til. Vi vokser også i andre bransjer og i offentlige virksomheter. Medco BHT har fylkes beste legedekning og en av de beste arbeidsmedisinkse poliklinikker i regionen. Vi gir offshore- og sjømannsattester på dagen!

Medco BHT er landsdekkende gjennom DinHMS 

samarbeidet.

Handlingsplan (§13-2)
 

Hvem  som skal ha bedriftshelsetjeneste er hjemlet i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning §13-1. 

For de virksomheter som har krav til bedriftshelsetjenester, følger det av samme forskrift § 13-2 at man skal utarbeide en årlig handlingsplan for BHT-arbeidet i virksomheten. Vi bistår med utarbeidelsen av handlingsplan og utarbeider her en plan over hvilken BHT-bistand virksomheten skal ha gjennom året.

Vernerunde

Som en del av et samarbeid med oss, så bistår vi deres virkeomhet på minst en vernerunde i året. Vi vet hvordan en venerunde skal utføres og vil gjøre dette i samarbeid med deres verneombud og evt. ledelse. Vernerundene vi er med på for ofte et mer helseorientert preg enn tradisjonelle vernerunder. Vi er også opptatt av risiko og forebyggende/korrigerende tiltak. Både fysisk, kjemisk og psykososialt.

Årsrapport

En del av det lovpålagte arbeidet ift. en virksomhets samarbeid med bedriftshelsetjeneste, er å få en årsrapport ift. hvilket arbeid vi har bistått enhver virksomhet med i løpet av året. Alle våre kunder får årsrapport i løpet av januar for foregående år. Denne danner også grunnlag for arbeid med handlingsplan for neste år ettersom man ser hvilke tiltak på forutgående handlingsplan man eventuelt ikke har fått gjort etc.

Samarbeidsmøter

Vi starter vårt samarbeid med enhver kunde med et samarbeidsmøte. Her diskuterer vi premissene for vårt samarbeid og blir enige om hva handlingsplanen skal inneholde. Det er vanlig med ett til fire samarbeidsmøter i løpet av året, hvor vi går gjennom utarbeidelse og oppfylling av handlingsplan, årsrapport og ser på hvilke behov for BHT-assistanse virksomheten har gjennom året.

 
 
Målinger
 

Vår yrkeshygieniker gjennomfører målinger av alt fra luftkvalitet med evt. kjemikaliebruk, til støy, lys, vibrasjon etc. Vi har topp moderne måleutstyr og samarbeider med anerkjente laboratorier i forhold til analyse av gjennomførte målinger.

En del av det lovpålagte arbeidet for en bedriftshelsetjeneste, er å sitte som tilhører/rådgiver i ArbeidsMiljøUtvalget. Våre HMS rådgivere sitter i en rekke AMU og har lang erfaring med AMU-arbeid. Vi har også bistått en rekke kunder med å etablere AMU og kan være pådrivere til hvordan AMU-arbeid bør være og sørge for at AMU blir et nyttig organ i virksomheten.

AMU
 
Kartlegginger
 

Vi gjennomfører en rekke kartlegginger for våre kunder. Dette kan være alt fra psykososiale kartlegginger hvor vi er sertifisert på en rekke varianter. Disse gjennomføres av av vår siviløkonom med spesialisering i organisasjon og ledelse/HMS og eventuelt våre samarbeidende organisasjonspsykologer ved behov. Vår Ergoterapeut gjennomfører ergonomiske kartlegginger både on- og offshore, på kontor og verksted etc.

Det følger av kravet i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og de "nye" HMS-forskriftene av alle virksomheter skal gjennomføre risikovurderinger. Vi har ansatte med mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet, samt omfattende erfaring med risikovurderinger. Vi bistår en rekke av våre kunder med forskjellige typer risikovurderinger.

Risikovurderinger
 
Undervisning

Vi gjennomfører en rekke kurs i alt fra førstehjelp (med bruk av hjertestarter), oppfølging av sykefravær, ledertrening, psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon, beredskap, kosthold, livsstil, røykeslutt, støy, kjemikalier, gass, stressmestring, varmt arbeid samt mer tradisjonel HMS-opplæring for ledere og Grunnopplæring i arbeidsmiljø for Verneombud og AMU-medlemmer.

En av de viktigste oppgavene til en bedriftshelsetjeneste er å være en rådgiver. Det kan være på arbeidshelse fra en av våre dyktige HMS-rådgivere, bedriftsleger eller vår spesialist i arbeidsmedisin, eller innenfor offshorearbeid som SUT, HAM verifikasjon ,WEAC eller liknende. Det kan selvsagt også være rådgivning på ledelse og det psykososiale, eller lovverk, kjemikalier eller ergonomi for å nevne noe.

Rådgivning
 
AKAN

Våre sykepleiere og bedriftsleger har lang erfaring med AKAN. Alt fra etablering og deltakelse i AKAN-utvalg til opplæring i rus- og avhengihetsproblematikk samt konsultasjon og rådgivning av enkeltindivider ift. rus og avhengighet med evt. etablering av AKAN-avtale, kan vi bistå med. Vi har egen sykepleier/HMS-rådgiver med erfaring fra rusomsorg gjennom mange år.

 
Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon