Pål Lillebø

Daglig leder

Dir. tlf: 51 71 52 78

Mobil: 913 47 334

E-post: pal.lillebo@medco-bht.no

Siviløkonom NHH. Masterfag i HMS ledelse. Ledererfaring. Kursholder innen HMS og Ledelse. Lang erfaring med kundekontakt og oppfølging. 

Sonja Osmundsen

Business Development Manager

Dir. tlf: 51 71 52 77

Tlf: 51 71 52 70

E-post: sonja.osmundsen@medco-bht.no

 

Lang BHT-erfaring og erfaring med kunder og administrasjon. 

Rita Haver

Økonomicontroller

Tlf: 51 71 52 70

Mobil: 92601805

E-post: rita.haver@medco-bht.no

 

Ung og proaktiv økonom som har ansvar for vårt regnskap fra a til å. Alt fra fakturering til regnskapsrapportering og alt derimellom.

 
Steffen Roth

Spesialist i arbeidsmedisin

Tlf: 51 71 52 70

E-post: steffen.roth@medco-bht.no

Spesialist i arbeidsmedisin. Er nyutdannet arbeidsmedisiner med erfaring som bedriftslege. Petroleums- og sjømannslege.

Rune Meldahl

Bedriftslege 

Tlf: 51 71 52 70

Epost: rune.meldahl@medco-bht.no

Erfaren bedriftslege. Gjennomført arbeidsmedisinsk veiledning. Petroleumslege og Sjømannslege - Spes. i trygdesaker. Han er også flylege og jernbanelege.  

Geir B. Nesheim

Flylege / Vaktlege

Tlf: 51 71 52 70

E-post: geir.nesheim@medco-bht.no

Erfaren Flylege. Petroleumslege og Sjømannslege, og Dykkerlege. Spesialisering i allmennmedisin. 

Turi Hanssen

Bedriftslege 

Tlf: 51 71 52 70

E-post: turi.hanssen@medco-bht.no

Ung, dyktig bedriftslege som har gjennomført medisinstudiene i Polen og hatt tredelt turnus i etterkant. Hun har også Idrett Grunnfag og en bachelor fra Norges idrettshøyskole samt vært innom kiropraktikkstudiene i Odense i et halvt år. Turi har svært god kunnskap innenfor trening og livsstil og er også selv fysisk aktiv og vil være et godt tilskudd til vår livsstilssatsing.

Margaret Wiik Solbakken

Bedriftslege 

Tlf: 51 71 52 70

E-post: margaret.solbakken@medco-bht.no

Erfaren bedriftslege som har gjennomført alle kurs og veiledning i arbeidsmedisin. Lang erfaring som FAL (Fagansvarlig lege). Omfattende erfaring med on- og offshore arbeidshelse og snart spesialist i arbeidsmedisin. Petroleums- og sjømannslege.

Jan Ruben Moy

Bedriftslege 

Tlf: 51 71 52 70

E-post: jan.ruben.moy@medco-bht.no

Ine Bjelland

Bedriftsfysioterapeut

Tlf: 905 04 491

E-post: ine.bjelland@medco-bht.no

Gro Vågen

Hjelpepleier / Lab

Tlf: 51 71 52 70

E-post: post@medco-bht.no

Erfaren og dyktig hjelpepleier med ansvar for vårt laboratorium. Bistår også i resepsjon samt med tilhørende tjenester når det trengs. 

Ida Kristin Hansen

sykepleier/klinikk koordinator

Tlf: 51 71 52 70

E-post: post@medco-bht.no

Erfaren sykepleier som styrer vår klinikk ift. inntak og timelister samt gjennomfører audiometri og EKG av de som har behov for det på helsekontroller o.l. Kan også bistå på lab ved behov.

Bente Brugger Andersen Østbø

Tlf: 51 71 52 70

E-post: bente.ostbo@medco-bht.no

 
Cathrine Hebnes

Klinikkleder / HMS-rådgiver

Tlf: 51 71 52 70

Mobil: 

E-post: cathrine.hebnes@medco-bht.no

Erfaren HMS-rådgiver fra mange år i oljeservice med bakgrunn innenfor HMS kultur og ledelse. Holder på med en mastergrad i ledelse på BI.

Har også STAMI grunnkurs.

Janne Gottschalksen

HMS rådgiver

Mobil: 997 39 118

E-post: janne.gottschalksen@medco-bht.no

HMS-rådgiver med HMS-rådgiverskolen. Har vært HMS-rådgiver i en årrekke for både industri og mer merkantile kunder. Har også STAMI grunnkurs.

Anja B. Rødahl

Yrkeshygieniker 

Dir. tlf: 51 71 52 81

Mobil: 402 01 079

E-post: anja.rodahl@medco-bht.no

 

Bred erfaring med å planlegge, utføre og analysere yrkeshygieniske målinger fra ulik type bransje/industri. 

Rådgivning og veiledning innen fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Kjemikaliestyring. Ytre miljørådgivning. Kjemiingeniør innen miljøteknikk.Sivilingeniør i Offshoreteknologi-teknisk miljøvern. 

Gry Houeland

Yrkeshygieniker

Dir. tlf: 51715279

Mobil: 455 66 035

E-post: gry.houeland@medco-bht.no

Bred erfaring med å planlegge, utføre og analysere yrkeshygieniske målinger fra ulik type bransje/industri. 

Rådgivning og veiledning innen fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Gry har doktorgrad i nevrovitenskap og bred biologisk og kjemisk bakgrunn.

Cecilie Moy

HMS rådgivning

Tlf: 5171 52 70

Mobil: 

E-post: cecilie.moy@medco-bht.no

Anne Lovise Rafoss

HMS rådgiver

Tlf: 51 71 52 70

Mobil: 934 33 661

E-post: anne.rafoss@medco-bht.no

Erfaren bedriftssykepleier med lang erfaring innen hele BHT-området. Lang erfaring og omfattende kompetanse på livsstilsundersøkelser. Har også Stami grunnkurs.

 

Aud Alvestad

Senior HMS rådgiver

Tlf: 51 71 52 70

Mobil: 406 70 374

E-post:aud.alvestad@medco-bht.no

Aud har Stami sin spesialisering som bedriftssykepleier og svært lang erfaring både ift fysisk og ikke minst psykososialt arbeidsmiljø. Hun er sertifisert innenfor Livsstyrketrening og har bla ansvar for noen av våre kommunale kunder.

Elisabeth Slethei

Bedriftsfysioterapeut / HMS rådgiver

Tlf: 51 71 52 70

Mobil: 971 48 170

E-post: elisabeth.slethei@medco-bht.no

Lang erfaring som bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver med både onshore og offshore-erfaring. Bachelor of Science - fysioterapi ved University of Northumbria at Newcaste, England og HMS-ledelse fra UiS.

Helen Stene

Helse- og HMS-rådgiver

Tlf: 51 71 52 70

Mobil: 936 49 962

E-post: helen.stene@medco-bht.no

Utdannet Helsepedagog med omfattende erfaring innen trening og livsstil. Ansvarlig for livsstilsundersøkelsene og Min Livsstil. Erfaren veileder innen området. Er også treningsinstruktør. STAMI grunnkurs

 
Dida Hauge

Avdelingsleder og HMS rådgiver

Tlf: 52 70 05 50

Mobil: 458 51 417

E-post: dida.hauge@medco-bht.no

Sykepleier med 15 års erfaring fra legevakt, intensiv og oppvåkning samt bred medisinsk og kirurgisk erfaring. Har videreutdanning innen øyeoperasjon.

Dida har også STAMI grunnkurs for BHT og starter opp med STAMI kurs for ledere i januar 2019. Sertifisert stressmestringskurs og sertifisert instruktør for Ken Blanchard ledertreningskurs.

Bedriftslege

Tlf: 52 70 05 50

E-post: tom.stromsnes@medco-bht.no

Tom Asbjørn Strømsnes

Mer enn 30 års erfaring både som kommune lege i Ølen og fastlege i Haugesund. Bred erfaring som spesialist i allmennmedisin, bedriftslege, sjømannslege, og petroleumslege for en rekke bedrifter. Kombinasjonen av medisinsk kunnskap og erfaring innen AMU, HMS rådgiving, aktivt AKAN arbeid og oppfølging av sykemeldte fra et medisinsk og psykososialt hold gir en høy kompetanse innen vurdering av medisinsk konsekvens i arbeidsmiljø spørsmål.

Astrid Skeie Aksdal

Bedriftslege

Tlf: 52 70 05 50

E-post: Astrid.aksdal@medco-bht.no

Mer enn 25 års erfaring både som kommunelege i Sveio kommune, Lege ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus,  Førde legekontor, privat praksis fastlege samt Sveio kommune helsestasjonslege. Bred erfaring som spesialist i allmennmedisin, bedriftslege, sjømannslege, og petroleumslege.

Eirik Simonsen

Offshore- og sjømannslege 

Tlf: 52 70 05 50

E-post: eirik@haugesundmedisinske.no

Fullførte medisinstudiet i Tyskland i 2008 og har erfaring fra nevrologisk og ØNH avd. ved Haugesund sykehus. Jobber i tillegg som lege på helsestasjon, bedriftshelsetjeneste, og er godkjent offshore  – og sjømannslege.

 

Eli Hausken

Fysioterapeut

Tlf: 52 70 05 50

E-post: eli.hausken@medco-bht.no

Har over 3 års erfaring som fysioterapeut. Eli har utdannelse som fysioterapi fra Bjørknes Høyskole i Oslo samt Bachelor of Physioteherapy fra Saxon University, hun holder nå på med Musculoskeletal Physiotherapy Master of Science ved Brighton University på deltid. 

Ingrid K. Rommetveit

HMS Ingeniør

Tlf: 52 70 05 50

Mobil: 41106706

E-post: ingrid.rommetveit@medco-bht.no

Har over 10 års erfaring som QHMS og HMS rådgiver. Ingrid har utdannelse med Bachelor Sikkerhetsingeniør, Risk Management, Beredskapsledelse og bygger nå på med HR ledelse og arbeidsrett. 

Linda Risvik

Medisinsk Sekretær

Tlf: 52 70 05 50

Mobil: 482 27 914

E-post: linda.risvik@medco-bht.no

Har over 20 års erfaring innen adminsistrativtarbeid. Etter 17 år i administrasjonen ved Hydro Aluminium Karmøy har hun siden 2011 arbeidet som helsesekretær. Linda startet hos oss i Medco BHT i 2016.

 
Trine Lise Eia Risa 

Avdelingsleder / HMS verneingeniør

Tlf: 51 74 48 00

Mobil: 908 81 301

E-post: trine.risa@medco-bht.no

Mona Iren Haukalid

Bedriftssykepleier / HMS verneingegiør

Tlf: 51 74 48 00

Mobil: 952 81 197

E-post: mona.haukalid@medco-bht.no

Siv Therese Eie Fyljesvoll

Bedriftssykepleier / HMS verneingeniør

Tlf: 51 74 48 00

Mobil: 952 81 197

E-post: siv.fyljesvoll@medco-bht.no

Trond Hagen

HMS veileder / Bedriftsfysioterapeut

Tlf: 51 74 48 00

Mobil: 91588893

E-post: trond.hagen@medco-bht.no

Ben Dooley

Bedriftslege

Tlf: 51 74 48 00

Mobil: 406 71 364

E-post: ben.dooley@medco-bht.no

Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon