Kurs

Vi i Medco Bedriftshelsetjeneste gjennomfører en rekke kurs.

I samarbeid med Utvikling.org tilbyr vi våre kunder opplæring i HMS for ledere, verneombud og AMU. Videre tilbyr vi ledertrening med vår samarbeidspartner Blanchard Norway. Kurs tilbys over hele landet. 

Oversikt over bedriftsinterne kurs
• Asbestkurs
• Kjemikaliekurs
• Kurs i ergonomi
• Kurs i bære og løfteteknikk
• Førstehjelpskurs (3 timer)
• Førstehjelpskurs brann, strøm (4 timer)
• HMS for ledere
• Varm arbeid m/slokkeøvelse
• Resertifiserting varm arbeid m/slokkeøvelse
• DHLR Hjertestarter (4 timer)
• DHLR Repetisjonskurs (2 timer)
• Stressmestringskurs (8 samlinger)

• Ledertrening

Oversikt over kursdatoer åpne kurs
• Grunnopplæring i arbeidsmiljø (verneombud/AMU)
Vår samarbeidspartner  Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU (40 timers kurset) på kun to dager. I tillegg til undervisningen må deltakeren fullføre og bestå en e-læringsdel. 
Alta                    12.02.20 + 13.02.20                  Påmelding
Bergen              15.04.20 + 16.04.20                   Påmelding
Bergen              03.06.20 + 04.06.20                   Påmelding
​​
Haugesund       22.04.20 + 23.02.20                   Påmelding
Jørpeland          07.05.20 + 08.05.20                  Påmelding             
Kristiansand      19.02.20 + 20.02.20                   Påmelding
Kristiansand      13.05.20 + 14.05.20                   Påmelding
Kristiansand      24.06.20 + 25.06.20                   Påmelding
Oslo                  11.03.20 + 12.03.20                   Påmelding
Oslo                  29.04.20 + 30.04.20                   Påmelding
Oslo                  17.06.20 + 18.06.20                   Påmelding
Stavanger         05.02.20 + 06.02.20                   Påmelding
Stavanger         01.04.20 + 02.04.20                   Påmelding
Stavanger         10.06.20 + 11.06.20                   Påmelding
Trondheim         18.03.20 + 19.03.20                   Påmelding
Trondheim         27.05.20 + 28.05.20                   Påmelding
• HMS for ledere
Dette er kurset som dekker kravene i arbeidsmiljølovens §3-5 til HMS-opplæring av arbeidsgiver. Kurset følger tilhørende veiledning. Kurset gir tilgang til e-læring og gode verktøy og maler for å utføre lovpålagt dokumentasjon av HMS-arbeidet i egen bedrift etter kurset.
Alta                                    12.02.20                    Påmelding                                                                             ​​
Bergen                              15.04.20                     Påmelding
Bergen                               03.06.20                    Påmelding                                                            ​​
Hammerfest                       12.02.20                    Påmelding
Haugesund                        22.04.20                    Påmelding
Jørpeland                          07.05.20                     Påmelding
Kristiansand                      19.02.20                     Påmelding
Kristiansand                      13.05.20                     Påmelding
Kristiansand                      24.06.20                     Påmelding
Oslo                                   11.03.20                    Påmelding
Oslo                                   29.04.20                    Påmelding
Oslo                                   17.06.20                    Påmelding
Stavanger                          05.02.20                    Påmelding
Stavanger                          01.04.20                    Påmelding
Stavanger                          10.06.20                    Påmelding
Trondheim                          18.03.20                    Påmelding
Trondheim                          27.05.20                    Påmelding

Grunnopplæring i arbeidsmiljø m/ e-læring

Vår samarbeidspartner  Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU (40 timers kurset) på kun to dager. Mellom disse to dagene får deltakerne 14 dager til å arbeide med en e-læring vi har utviklet innen HMS.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon